Huisregels

 

In mijn praktijk staat het geestelijk en lichamelijk welzijn van client en schoonheidsspecialiste voorop.
Kernbegrippen hierbij zijn wederzijds respect en wederzijds vertrouwen.
Dat wil zeggen dat ik mijn clienten altijd met respect zal behandelen en dat ik dit ook van mijn clienten terug verwacht. Wederzijds respect en vertrouwen zijn essentieel om een goede behandeling of massage te kunnen geven maar ook om deze te kunnen ontvangen.
Ik behandel uitsluitend op afspraak, de vermelde tijdsduur van de door u gekozen behandeling is dus voor u gereserveerd. De vermelde tijdsduur van een behandeling is een indicatie van een behandeling inclusief binnenkomst, eventuele intake en vertrek uit de praktijk. Deze tijdsindicatie wordt u gegeven zodat u rekening kunt houden met het inplannen van uw verdere dagelijkse schema.

Om een zo prettig mogelijke omgeving te creëren voor zowel u als klant en voor mij als schoonheidsspecialist/masseur Schoonheidssalon en Massagepraktijk Brigitte van der Linden enkele huisregels opgesteld.

U kunt niet behandeld worden bij:

  • Koorts
  • Griep
  • Besmettelijke huidziekten

Het maken van een afspraak. Wanneer ik in behandeling ben kan ik de telefoon helaas niet beantwoorden. Daarom verzoek ik u voor het maken van een afspraak een e-mail te sturen, een boodschap in te spreken op de voicemail of een appje te sturen.

Wees op tijd. Zorg dat u tijdig aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is.

Te laat komen. De gereserveerde tijd wordt speciaal voor u vrij gehouden. Mocht u dus te laat op de afspraak zijn dan gaat deze tijd helaas van de behandelingsduur af. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel berekend.

Verhindering of annulering van de afspraak. U kunt de afspraak tot uiterlijk 24 uur voor de behandeling kosteloos verschuiven of annuleren. Wanneer u binnen de 24 uur voor de behandeling afzegt of de afspraak niet nakomt zal 50% van het gereserveerde in rekening worden gebracht.

Sportmassage. Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een anamnese (intakegesprek) en een algemene inspectie van het lichaam gehouden met betrekking tot uw gezondheid en uw medische verleden bijv. eerdere blessures.
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist, dient u voor aanvang van de massage mee te delen. In een aantal gevallen kan aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk zijn.

Cadeaubonnen. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed. Bij een ‘no show ‘ met een cadeaubon wordt de bon geannuleerd. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Betalings- en parkeermogelijkheden. U kunt bij mij uitsluitend contant betalen of overmaken per bankapp . Uitstel van betaling is niet mogelijk. Parkeren is gratis en direct voor de salon.

Klachten of ontevreden? Ik doe er alles aan om goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden, maar het kan een keer voorkomen dat u niet (helemaal) tevreden bent. Ik stel het dan ook zeer op prijs, dat indien u een klacht heeft mij dit laat weten. Samen kunnen we dan tot een oplossing komen.

Privacy. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Schoonheidssalon en Massagepraktijk Brigitte van der Linden en worden niet verstrekt aan derden.

Verder wijs ik u er op dat,

  • huisdieren niet zijn toegestaan in de praktijk
  • uw telefoon, voor uw eigen rust, uit- of stilgezet moet worden tijdens de behandeling
  • het niet wenselijk is om kinderen mee te nemen naar de praktijk
  • de lichaamsbehandelingen die ik geef zijn strikt van niet-erotische aard! Op eventuele directe of indirecte verzoeken hiertoe zal ik dan ook niet ingaan. Indien de omstandigheden mij ertoe dwingen, zal ik de behandeling voortijdig staken en u verzoeken de praktijk definitief te verlaten. Uiteraard zal wel de volledige behandelprijs in rekening worden gebracht.
  • ik uitsluitend werk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of appen naar 06 – 285 290 78 of e-mailen naar schoonheidssalonbrigitte@live.nl.

Iedereen die gebruik maakt van mijn voorzieningen verklaart akkoord te gaan met de huisregels c.q. voorwaarden!